Nieuw op 1 januari - Nieuwe vennootschapswetgeving geldt ook voor bestaande vennootschappen

De nieuwe vennootschapswetgeving geldt vanaf volgend jaar ook voor bestaande vennootschappen. Niet alle aanpassingen daaromtrent gaan al meteen in, maar op 1 januari worden wel enkele "dwingende bepalingen" uit de nieuwe wetgeving van kracht. Volgens Acerta heeft de nieuwe vennootschapswet een impact op 80 procent van de vennootschappen. De nieuwe vennootschapswet brengt de vennootschapsvormen in België terug tot vier basisvormen: de besloten vennootschap (bv), de naamloze vennootschap (nv), de coöperatieve vennootschap (cv) en de maatschap. Daarnaast zijn er nog de vereniging onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (Commv).

Startende ondernemers kunnen meteen in het vereenvoudigde systeem beginnen, maar voor heel wat bestaande ondernemingen wordt het aanpassen.

De omschakeling moet voor 2024 gebeuren, maar enkele bepalingen gelinkt aan de vereenvoudiging waarvoor geen statutenwijziging nodig is worden sowieso op 1 januari van kracht.

Zo worden alle ondernemingen verondersteld voor hun vennootschapsvorm al de nieuwe benaming te gebruiken. Ook gaat de verbeterde alarmbelprocedure dan al in, de balans- en liquiditeitstest bij winstuitkering in de bv wordt dan al verplicht en de vereiste van het minimumkapitaal wordt voor de bv dan al vervangen door de voorwaarde van voldoende aanvangsvermogen. Voor de nv volstaat de balanstest en blijft het minimumkapitaal vereist.

Ook zullen heel wat vennootschappen de samenstelling van hun raad van bestuur moeten aanpassen, aangezien men niet meer kan zetelen als fysieke persoon en tegelijk als vaste vertegenwoordiger van een vennootschap die ook bestuurder zou zijn. Bovendien is men vanaf 1 januari verplicht om een vaste vertegenwoordiger aan te duiden indien een vennootschap het dagelijks bestuur zou waarnemen.

bron: Belga