Nieuw op 1 januari - Nieuwe systemen voor kinderbijslag in Brussel en Wallonië

Zowel in Brussels als Wallonië treden op 1 januari nieuwe systemen voor de kinderbijslag in werking. In Vlaanderen werd het systeem begin 2019 al aangepast. Het nieuwe systeem in Brussel zal gelden voor alle kinderen, of die nu voor of na 1 januari geboren zijn. Voor elk kind dat vanaf 1 januari geboren wordt, is er een basisbedrag van 150 euro. Voor kinderen die voor die datum geboren werden, is het nieuwe basisbedrag 140 euro. Voor kinderen die voor 2020 geboren zijn, geldt het nieuwe systeem echter enkel als het voordeliger is dan het oude. Is dat niet het geval, dan blijft de oude regeling gelden. De bedoeling is dat geen enkel Brussels gezin minder krijgt dan voorheen.

Bovenop dat basisbedrag kunnen toeslagen komen die variëren naar gelang het inkomen van het gezin en het aantal kinderen. Daarnaast kan nog een supplement toegekend worden op basis van de situatie van het kind (handicap, wees, hogere studies...).

Voor elke eerste geboorte of adoptie is er een premie van 1.100 euro, vanaf het tweede kind gaat het om 500 euro.

In Wallonië zal de kinderbijslag voor kinderen die vanaf 1 januari geboren worden 155 euro per maand bedragen tot hun 18e verjaardag. Daarna, en tot hun 25e levensjaar, bedraagt de bijslag 165 euro. In het oude systeem nam ook in Wallonië het bedrag toe met het aantal kinderen. In Wallonië zal het oude systeem blijven bestaan voor alle kinderen die voor 1 januari geboren zijn.

Bij de geboorte van elk kind, of bij elke adoptie, krijgen ouders in Wallonië een premie van 1.100 euro.

In Vlaanderen zullen in de loop van 2020 sommige bedragen van de kinderbijslag, in het oude systeem, niet geïndexeerd worden. Het nieuwe systeem in Vlaanderen geldt enkel voor kinderen die na 1 januari 2019 geboren zijn - wie voor die datum geboren is, valt nog in het oude systeem.

bron: Belga