Nieuw op 1 januari - Lagere registratierechten vervangen woonbonus

Wie een nieuwe woonlening aangaat in Vlaanderen, kan vanaf 1 januari niet langer genieten van de woonbonus. In ruil worden de registratierechten verlaagd van 7 naar 6 procent. De Vlaamse regering kondigde het einde van de woonbonus eind september aan. Het gaat om een belastingvermindering die mensen krijgen gedurende de looptijd van hun lening.

Wie al van de woonbonus geniet, behoudt het voordeel. Maar de belastingvermindering zal niet meer gelden voor nieuwe leningen.

Nadat de Vlaamse regering haar beslissing had bekendgemaakt, ontstond er een stormloop bij de notarissen. Want wie zijn akte voor het einde van het jaar nog kon laten ondertekenen door de notaris, kon de woonbonus toch nog meepikken. Voor aktes die worden verleden na 1 januari 2020, gelden de nieuwe, verlaagde registratierechten.

Volgens de Vlaamse regering had de woonbonus een pervers effect op de woningprijzen. Hij liet kopers toe om meer te lenen, maar dat extraatje werd in de prijzen verwerkt en huizen werden dus duurder. Volgens sommigen zouden de woningprijzen de komende jaren dan ook tot 10 procent kunnen dalen door de afschaffing van de woonbonus.

bron: Belga