Nieuw op 1 januari - Gerechtsexperten voortaan sneller uitbetaald

Vertalers-tolken, psychiaters en andere gerechtsexperten zullen vanaf nu sneller betaald worden voor hun diensten. Vanaf 1 januari zullen dertien gerechtskostenbureaus een centraal aanspreekpunt zijn voor hun uitbetaling, waardoor de gemiddelde betalingstermijn volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) van 154 in 2018 naar minder dan 60 dagen zal gaan. Vertalers en collega-deskundigen moeten zich niet langer wenden tot een parketsecretariaat of de lokale griffie voor de betaling van hun facturen, maar tot het gerechtelijke arrondissement waar ze wonen. Daar zullen medewerkers die zijn opgeleid in overheidsboekhouding de betalingen afhandelen.

Tolken moeten voortaan slechts één kostenstaat per maand voorleggen met alle prestaties, en gerechtsexperts krijgen hun geld voortaan gemiddeld na minder dan 60 dagen. Het onderscheid tussen 'dringende' en 'niet-dringende' kosten verdwijnt, omdat die laatste categorie vaak vertraagd werd uitbetaald en voor misverstanden zorgde. Verder wordt het digitaal bezorgen van de vorderingen verplicht, tenzij er objectieve redenen zijn waarom dit onmogelijk is.

Tot slot moeten de gerechtskostenbureaus er ook voor zorgen dat de uitgaven in strafzaken beter beheerst worden. Zo zal de FOD Financiën gerechtskosten beter kunnen terugvorderen bij de veroordeelde, omdat er digitaal gewerkt wordt en er een betere informatie-uitwisseling is.

bron: Belga