Nieuw op 1 januari - Belgische Technische Coöperatie vernieuwd en omgedoopt tot Enabel

Vanaf 1 januari gaat het vernieuwde Belgisch Ontwikkelingsagentschap van start onder de naam "Enabel". Het zal functioneren als een coördinerend en uitvoerend agentschap van het Belgisch ontwikkelingsbeleid. De nieuwe naam is de "Belgische" variant van het Engelse werkwoord 'to enable' (mogelijk maken).

Enabel is actief op een aantal nieuwe domeinen die van belang zijn om tegen 2030 de Sustainable Development Goals te halen. Onder meer het versterken van lokaal ondernemerschap in partnerlanden, het inzetten van digitalisering als hefboom voor ontwikkeling en innovatie op het vlak van ontwikkelingsfinanciering behoren tot die opdracht.

Enabel zal ook worden ingeschakeld in de beleidsvoorbereiding en opdrachten kunnen uitvoeren voor derden. Het nieuwe ontwikkelingsagentschap, dat dus niet langer alleen maar het uitvoerend agentschap van de Belgische Onwikkelingssamenwerking is, draagt de eindverantwoordelijkheid voor het behalen van de vooropgestelde resultaten en zal daarover transparant over moeten rapporteren en rekenschap afleggen. Dat betekent dat interventies, en vooral de resultaten daarvan, veel zichtbaarder worden, op het terrein maar ook in ons land.

De vertegenwoordiging van Enabel en de ambassades opereren in de partnerlanden als één team. De vertegenwoordigingen van Enabel in de partnerlanden worden geïntegreerd in de ambassades, met respect voor de beheersautonomie van Enabel. In de partnerlanden zal Enabel functioneren onder het beleidstoezicht van het posthoofd.

Vanaf 2018 is een stabiele financiering voorzien met een operationeel budget van gemiddeld 175 miljoen euro per jaar en een werkingsbudget van 23,2 miljoen euro per jaar. Deze middelen worden gegarandeerd voor de volgende vijf jaar.

bron: Belga