Nieuw op 1 januari - Banken worden strenger voor woonkredieten

Banken en verzekeraars zullen vanaf 1 januari strengere normen moeten hanteren voor het toekennen van een woonkrediet. Vooral voor het toekennen van woonkredieten met een zeer hoge "loan to value"-ratio (kredietbedrag ten opzichte van de waarde van het huis, red.) moeten banken voorzichtiger worden. Daarnaast zal ook meer rekening gehouden worden met de reeds bestaande schuldenlast en maandelijkse aflossingslast. De maatregelen zijn er gekomen op vraag van het Europees Comité voor Systeemrisico's (ESRB) dat eerder al waarschuwde voor een oververhitting van de Belgische vastgoedmarkt. Die Europese waakhond pleitte zelfs voor wettelijke maatregelen, maar de Nationale Bank geeft de voorkeur aan duidelijke, zelfregulerende afspraken met de financiële instellingen.

Een van die afspraken is de nieuwe norm dat voor een eigen woning maximaal 90 procent van de waarde mag worden geleend. De koper moet de rest zelf op tafel leggen. Financiële instellingen kunnen hier wel, in beperkte mate, van afwijken, bijvoorbeeld voor startende kopers. Voor woningen om te verhuren, moet het maximale leenbedrag beperkt blijven tot 80 procent van de waarde van het vastgoed. Ook hier is een kleine afwijking mogelijk.

Banken zullen in de toekomst ook strenger toekijken op de aflossingslast van gezinnen of hun totale schuldenlast.

"In geval van niet-respect zal de betrokken bank of verzekeringsmaatschappij wel een goede verantwoording moeten kunnen voorleggen volgens het zogenaamde 'comply or explain'-principe", waarschuwde de Nationale Bank.

bron: Belga