Nieuw erfrecht vermindert kans op onaangename verrassingen na schenking

Nieuw erfrecht vermindert kans op onaangename verrassingen na schenking

De kans op een onaangename verrassing bij schenkingen aan erfgenamen slinkt. In het nieuwe erfrecht zullen alle schenkingen voortaan in waarde gebeuren, ook als het om onroerend goed gaat. Situaties waarbij mensen geschonken goederen jaren na datum moeten 'teruggeven', zullen daardoor niet meer voorvallen, beklemtoont CD&V-Kamerlid Sonja Becq. Wie iets wil nalaten, kan al tijdens zijn leven een voorschot op zijn erfenis schenken aan een erfgenaam. Na het overlijden moet die schenking uiteraard in rekening gebracht worden bij de totale verdeling van de nalatenschap.

In het huidige erfrecht geeft dat soms echter nog nare verrassingen. Denk bijvoorbeeld aan twee kinderen, waarvan de ene 300.000 euro cash krijgt en de andere een onroerend goed ter waarde van 300.000 euro. Is dat laatste op het moment van overlijden in waarde gestegen, dan zal die nieuwe waarde meegenomen worden in de berekening. Daardoor zal het tweede kind een kleiner deel krijgen van het resterende deel van de erfenis.

Net daarom komt er nu een uniforme regel, verduidelijkt Becq. "Zowel voor roerende als onroerende goederen zal dit voortaan gebeuren in waarde en niet meer in natura, volgens de waarde op de dag van de schenking. De nieuwe eengemaakte regel maakt het mogelijk dat de begunstigden van de schenking het geschonken goed - zoals een huis - voortaan kunnen behouden, mits een vergoeding van de waarde aan de andere erfgenamen."

"Met de overstap naar een uniform erfrecht in waarde, volgen we de internationale trends", bevestigt ook minister van Justitie Koen Geens.

bron: Belga