"Nieuw elan" voor geplaagde koophandelsrechtbank in Brussel

"Nieuw elan" voor geplaagde koophandelsrechtbank in Brussel

De problemen bij de Nederlandstalige rechtbank van Koophandel lijken stilaan opgelost te raken. In een samenvatting van een recente audit van de Hoge Raad voor de Justitie klinkt het dat zowat alle eerdere aanbevelingen worden aangepakt. Men ziet een "nieuw elan", al blijven er wel problemen bestaan. In 2014 kwam de rechtbank zwaar onder vuur te liggen, toen bleek dat er al jaren ernstige disfuncties en twisten aanwezig waren. Een eerste voorzitter die de situatie probeerde recht te zetten, stapte uiteindelijk op met een burn-out. De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) voerde eind 2014 - begin 2015 een doorlichting uit.

Een nieuwe voorzitster lijkt de zaken nu op orde te krijgen, nadat recent een nieuwe audit werd uitgevoerd. "De resultaten van de opvolging van de audit zijn zonder meer zeer positief te noemen. Van de 25 aanbevelingen die in het auditverslag aan de rechtbank werden gedaan lijken er 4 aanbevelingen (minstens) gedeeltelijk en 21 aanbevelingen volledig opgevolgd", klinkt het in een online samenvatting.

Volgens de HRJ slaagt de voorzitster er in de rechtbank een "nieuw elan te geven en een 'bedrijfscultuur' te installeren waarin overleg, transparantie en communicatie vooropstaan".

Er blijven wel nog andere problemen. Volgens de voorzitster is er nog een gebrekkige ondersteuning op vlak van informatisering, blijft er een tekort aan magistraten, griffiers en personeel, en is er een grote stijging van het aantal zaken sinds een wet op de natuurlijke rechter. "In elk geval kan worden vastgesteld dat in de zaken waarvoor de HRJ werd gevat er grote vooruitgang werd geboekt en de meeste plooien lijken gladgestreken", besluit men.

bron: Belga