Niet zeker of Vlaanderen kan optreden tegen Bahri Yanbu

Niet zeker of Vlaanderen kan optreden tegen Bahri Yanbu

"Het is bij doorvoer zonder overlading niet altijd duidelijk of er een partij in Vlaanderen is die juridisch verantwoordelijk kan worden gesteld voor de handelingen in verband met deze transactie. Dat is ook het geval in de voorliggende problematiek." Dat zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vandaag in het parlement na een vraag van Annick Lambrecht (sp.a). Het Saoedische schip Bahri Yanbu is onderweg naar Antwerpen. Het kwam in 2019 al eens langs, en toen zou er een lading munitie aan boord zijn geweest. Drie ngo's zijn daarom deze keer een kortgeding gestart tegen minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld). Ze eisen dat hij de douane dwingt om alle wapentransporten naar Saudi-Arabië vanuit ons land tegen te houden.

Ook Vlaanderen heeft het schip intussen op de radar. "De Dienst Controle Strategische Goederen heeft de agent van de Saoedische rederij Bahri geïnformeerd over de vergunningsverplichtingen zoals opgenomen in het Wapenhandeldecreet", zei Jambon dinsdag. "Daarnaast zijn mijn diensten in nauw overleg met de douane om meer informatie te verwerven over de goederen aan boord van dit schip. Op basis daarvan zullen mijn diensten de noodzakelijke actie ondernemen binnen hun eigen bevoegdheden."

Maar doorvoer zonder overlading is een complex gegeven, aldus Jambon. Daarbij is er vaak een tekort aan relevante info. De gegevens op de laadbrief zijn vaak te beperkt om met zekerheid te kunnen vaststellen welke defensiegerelateerde goederen precies aan boord zijn.

"Ik kan maar hopen dat uw diensten tegen 1 februari alle nodige informatie hebben, want nadien is het te laat", reageerde Annick Lambrecht. Ze begrijpt ook niet dat de haven niet kan worden verplicht om de nodige info door te geven. Ook volgens Jeremie Vaneeckhout (Groen) is dat in strijd met het Wapenhandeldecreet. "Als ik het decreet lees, zie ik dat niet alleen de exporteur, de vervoerder of de doorvoerder van goederen, maar ook iedere andere bij de voorgenomen doorvoer betrokken partij die een redelijk vermoeden heeft, verplicht is om dat te melden aan de bevoegde instanties", aldus Vaneeckhout.

Volgens Jambon geldt de informatieplicht enkel voor commerciële actoren, niet voor controle-autoriteiten zoals de haven.

bron: Belga