Niet-bindende toelatingsproeven verplicht voor onderwijsbachelors

Niet-bindende toelatingsproeven verplicht voor onderwijsbachelors

De Vlaamse regering heeft vandaag op voorstel van Onderwijsminister Hilde Crevits vastgelegd voor welke bacheloropleidingen voortaan een niet-bindende toelatingsproef moet worden afgelegd. Aan de hogescholen gaat om de bachelor kleuter-, lager en secundair onderwijs. Aan de universiteiten om ingenieurswetenschappen en ingenieurswetenschappen: architectuur. Met de verplichte proeven kunnen de hogescholen en universiteiten voortaan de vaardigheden van nieuwe studenten beter inschatten. Eventuele tekorten en hiaten kunnen dan worden aangepakt.

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA), die lang aandrong op de invoering, is tevreden. "Het geeft studenten een duidelijk beeld of de studierichting wel iets voor hen is", zegt hij. "Het heeft geen zin studenten aan iets te laten beginnen waar ze nauwelijks slaagkansen hebben. Dat zorgt voor frustraties: bij de studenten die na jaren studeren toch geen diploma halen, maar ook bij de docenten."

Eerder voerde de regering al een vrijwillige niet-bindende oriënteringsproef in voor de laatstejaars in het middelbaar. Zowat 16.700 leerlingen uit 337 scholen namen dit voorjaar deel aan die zogenaamde Columbus-proef. Ook die test moet de leerlingen bijstaan in het maken van een goede studiekeuze.

bron: Belga