Ngo's dagen Waalse regering voor rechtbank

Ngo's dagen Waalse regering voor rechtbank

De ngo's Ligue des Droits Humains en Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Democratie (CNAPD) hebben een kortgeding aangespannen tegen de Waalse regering om toegang te krijgen tot informatie over wapenexport. Dat schrijven Knack en Le Soir vandaag. Op dinsdag 17 september vindt de inleidingszitting plaats voor de rechtbank van eerste aanleg in Namen. Wapenexport ligt gevoelig in Wallonië, omdat het Waalse Gewest voor 100 procent eigenaar is van wapenfabrikant FN Herstal. Via de rechtbank willen twee ngo's een overzicht krijgen van alle wapenexportlicenties die het Waals Gewest, vertegenwoordigd door de Waalse regering, sinds 29 oktober 2017 heeft toegekend voor uitvoer naar Saudi-Arabië. Met onder meer informatie over het betrokken bedrijf en de uiteindelijke bestemmeling. Ze willen ook toegang tot de adviezen die de bevoegde commissie daarover heeft afgeleverd. Per dag vertraging eisen ze een dwangsom van 500 euro van het Waalse Gewest.

"Onze voornaamste doelstelling is te voorkomen dat wapens worden geëxporteerd naar Saudi-Arabië of andere landen die het internationale humanitaire recht ernstig schenden", zegt onderzoeker Manuel Lambert van de Ligue des Droits Humains, de Franstalige mensenrechtenliga. "Daarnaast willen we aantonen dat het Waalse decreet van 2012 (over de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten) problematisch is, omdat het transparantie over en democratische controle op deze kwestie niet toestaat."

"Concreet vragen we in dit kortgeding toegang tot administratieve documenten", zegt Lambert. "We begrijpen dat er bezorgdheid bestaat rond vertrouwelijkheid - als het gaat om bedrijfsgeheimen, bijvoorbeeld. Maar over het type bewapening of over de bestemmeling moet er transparantie komen. Nu wordt alles beslist achter gesloten deuren." Volgens Lambert maakt het nieuwe Waalse regeerakkoord een opening om een dialoog met alle betrokken stakeholders rond de problematiek van wapenexport tot stand te brengen.

bron: Belga