Nethys - Waals minister Dermagne kent details over laatste vergoeding die Moreau en co. ontvingen

Nethys - Waals minister Dermagne kent details over laatste vergoeding die Moreau en co. ontvingen

Waals minister van Lokale Besturen Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft woensdag informatie ontvangen over de vergoeding die drie oud-bestuurders van de Luikse groep Nethys, Stéphane Moreau, Pol Heyse en Bénédicte Bayer, in mei nog ontvingen. Hij speelt die informatie nu door aan de onderzoeksrechter, die het kan toevoegen aan het lopende gerechtelijk onderzoek. Volgens de krant Le Soir ontving het drietal ongeveer 19 miljoen euro, waarvan bijna 12 miljoen voor rekening van Moreau. Over de vergoeding werd al in mei 2018 beslist. Het remuneratiecomité van Nethys, een dochteronderneming van Enodia, het vroegere Publifin, wilde naar verluidt vermijden dat Moreau, Heyse en Bayer naar de privésector zouden vertrekken vanwege het nieuwe loonplafond voor overheidsmanagers dat in het Waals Gewest werd ingevoerd. Volgens minister Dermagne werd pas in mei van dit jaar beslist om het bedrag effectief uit te keren, ook al ging het het vastgelegde plafond ver te boven.

Le Soir meent te weten dat het om een totaalbedrag van bijna 19 miljoen euro gaat.

Dermagne laat zijn administratie onderzoeken of en hoe de genomen beslissingen geannuleerd kunnen worden. Hij roept Enodia op zijn verantwoordelijkheid te nemen en het publieke goed te verdedigen, en zal de Waalse regering voorstellen om zich in de hele Nethys/Enodia-zaak burgerlijke partij te stellen. Zo zou eventueel een schadevergoeding kunnen worden bekomen, maar kan aan de onderzoeksrechter ook worden gevraagd om het dossier te mogen inkijken of om bijkomende onderzoeksdaden te stellen.

bron: Belga