Netflix kent geen Europese grenzen meer

Netflix kent geen Europese grenzen meer

"Deze inhoud is niet beschikbaar." Het is een boodschap die veel internetgebruikers te zien krijgen als ze in het buitenland een vertrouwde website willen raadplegen. Ze beschikken over een abonnement om muziek te beluisteren, hun favoriete programma's te bekijken of te gamen, maar daar kunnen ze enkel in hun eigen land gebruik van maken.

Over de grenzen heen kijken

Dat is nu verleden tijd. Wie tijdelijk in het buitenland verblijft zal ook daar probleemloos toegang krijgen tot zijn betalend abonnement. Het Europees Parlement keurde het akkoord daarover formeel goed. "De problematiek treft wel degelijk veel mensen: enkel in Vlaanderen beschikken al meer dan 600.000 mensen over een Netflix-abonnement", weet Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA).

Bijna de helft van de internetgebruikers (49%) kijkt, luistert of gamet online, blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Verwacht wordt dat online diensten nog populairder zullen worden wanneer op 15 juli de roamingkosten definitief worden afgeschaft.

Geen jacht op de goedkoopste

Het nieuwe akkoord laat aanbieders wel nagaan wat het thuisland of de hoofdverblijfplaats van hun abonnees is. Zo verhinderen ze dat consumenten op zoek gaan naar het goedkoopste Europese abonnement om bijvoorbeeld voetbalwedstrijden van de Engelse Premier League te bekijken. Volgens Van Bossuyt gaat het om "redelijke en proportionele maatregelen" die de privacyregels respecteren.

Het europarlementslid stelt ook dat er in de nieuwe regels waarborgen ingebouwd zijn die de Vlaamse audiovisuele sector beschermen. "Die sector speelt een grote rol bij de vorming van de identiteit van onze Vlaamse taal en cultuur. De onvoorwaardelijke toegang tot series of andere producties zou de financiering van content in gevaar kunnen brengen. Een systeem van registratie en verificatie zoals in de regels werd vastgelegd, biedt daarvoor een oplossing."