Nederlandse politie vreest geweld door… rapmuziek

Nederlandse politie vreest geweld door… rapmuziek

Het gaat om de zogenaamde ‘drillmuziek', een rapgenre afkomstig uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. In hun teksten verheerlijken rappers geweld en binnen de bijbehorende straatcultuur worden die teksten ook in daden omgezet. Daarom neemt de politie in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam extra maatregelen.

Messen

Zo worden de rappers, waaronder ook amateurs, online nauwkeurig gevolgd door inspecteurs en wijkagenten. Op de beelden die ze op het internet plaatsen, is bijvoorbeeld te zien hoe jongeren van verschillende wijken elkaar uitdagen om geweld te plegen, vaak met messen.

Trappy Demon en Bolle

De maatregelen komen er na twee fatale geweldsincidenten waarin drillmuziek een rol speelde. Zo werd de 18-jarige Amsterdamse rapper Jay-Ronne Grootfaam, die muziek maakte onder de naam Trappy Demon, in september gedood met een kapmes. De 19-jarige Gondilio Lowland, gekend als Bolle, werd dan weer voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten.