Nederland verlengt maatregelen tot 20 mei, maar opent basisscholen op 11 mei

Nederland verlengt maatregelen tot 20 mei, maar opent basisscholen op 11 mei

Kinderen gaan vanaf 11 mei de helft van de schoolweek weer naar de basisschool, de andere helft leren ze thuis. De regering rekent erop dat vanaf 1 juni ook de middelbare scholen weer open kunnen. Ze moeten dan in staat zijn op school 1,5 meter onderlinge afstand te bewaren, aldus Rutte.

Kinderopvang, buitenschoolse opvang en speciaal onderwijs gaan gelijk met de basisscholen weer helemaal open. Leerkrachten en opvangpersoneel kunnen zich laten testen op het coronavirus als ze klachten hebben die daarop duiden, beloofde de regeringsleider die de zorgen van de leerkrachten en ouders naar eigen zeggen snapt.

Ouders die het toch niet aandurven hun kinderen weer naar school te sturen, krijgen volgens Rutte niet onmiddellijk met de leerplichtambtenaar te maken.

Jonge kinderen minder vatbaar

Basisscholen kunnen hun deuren weer openen omdat jonge kinderen het virus minder snel lijken op te lopen en over te dragen, zegt Rutte. Scholen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen de ene helft van de leerlingen de ene dag, en de andere helft de andere dag les te geven.

Het is niet realistisch om van jonge kinderen te verwachten dat ze onderling 1,5 meter afstand bewaren, denkt de premier. De risico's zijn volgens zijn regering niettemin te overzien. Als de gedeeltelijke herstart van de basisscholen goed uitpakt, kunnen zij volgens Rutte «ergens in de komende weken» weer helemaal op gang komen.

Met de herstart van de basisscholen hoopt de regering het leven van thuiswerkende ouders een stuk makkelijker te maken. Versoepeling was ook eenvoudig, omdat leerlingen meestal in de buurt wonen. Het wordt daardoor niet veel drukker op straat en in het openbaar vervoer.

Teamsport

Kinderen tot twaalf jaar mogen vanaf 28 april in teamverband weer buiten sporten, maar niet in officiële wedstrijden. Kinderen tussen 12 en 18 jaar mogen buiten sporten mits inachtneming van een afstand van 1,5 meter, maar mogen geen officiële wedstrijden betwisten. Onderlinge wedstrijden mogen mits die afstandsregel. Iedereen moet thuis douchen, ouders mogen niet langs de kant staan.

Evenementen verboden tot 1 september

Grote evenementen zoals het Pinkpop-festival, het North Sea Jazz Festival en sportwedstrijden zoals het betaald voetbal blijven tot 1 september verboden. «Zuur» noemde Rutte dit laatste, maar ook: «We kunnen het risico niet dragen».

Andere maatregelen verlengd tot 20 mei

Tot 20 mei blijven verpleeghuizen verboden terrein voor bezoekers in verband met het grote risico op besmetting. Ook contactberoepen, zoals kappers, zijn tot die tijd taboe. De onzekerheid voor deze beroepen is nog te groot, aldus Rutte na ministerieel crisisberaad.

Voor de andere maatregelen komt er verlenging met drie weken tot 20 mei. Dit impliceert dat cafés en restaurants dicht blijven. Het samenscholingsverbod is verlengd tot 1 september.

"Gezondheid komt op eerste plaats"

«We staan voor een duivels dilemma», aldus Rutte die daarmee naar eigen zeggen dagenlang heeft geworsteld. Maar «de gezondheid komt op de eerste plaats, dan de rest. Deze coronacrisis is een van de grootste, meest ingrijpende, en bedreigende periodes die ieder van ons ooit zal meemaken. Ik wil zielsgraag zeggen dat er weer meer kan, maar tegelijkertijd is dat heel eng en gevaarlijk als je weet hoe cijfers zich ontwikkelen», zegt de premier, wel erkennend dat de cijfers inzake besmettingen en ziektes hoopvol zijn. «De druk op de zorg is nog gigantisch hoog.»

Daarom heeft de Nederlandse regering besloten slechts enkele maatregelen af te bouwen. Rutte vreest anders voor een tweede golf waardoor het aantal besmettingen toch weer snel oploopt. «Met als gevolg nog meer druk op zorg, meer slachtoffers, uitgestelde operaties van mensen met ander ziektes. Dat willen we per se voorkomen.»

Stap voor stap

Rutte kan zich goed voorstellen dat mensen hadden gehoopt dat de maatregelen die tot 28 april liepen zouden eindigen en dat ondernemers weer aan de slag konden gaan. Maar de afbouw dient «stap voor stap» worden geregeld. «De vrijheid van de een mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander. Het zijn moeilijke afwegingen, maar zeker is dat voorzichtigheid nu beter is dan spijt achteraf.»

Het enige van het virus «dat we zeker weten, is dat het overspringt van mens naar mens. Daarom is en blijft het volgens de premier cruciaal om elkaar niet aan te raken. Dat betekent dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden en zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Ook moeten ze zoveel mogelijk thuis werken, benadrukte Rutte nog maar eens.

Lees ook : Doe de test! Hoeveel levens red jij door thuis te blijven?