Natuurpunt koopt 35 hectare bos in Vinderhoutse Bossen

In de regio Gent koopt de vereniging Natuurpunt 35 hectare bos in de Vinderhoutse Bossen. Ze zal dit bos openstellen voor het publiek, zoals voorzien in de plannen voor de groenpool. Natuurpunt realiseert hiermee de grootste aankoop ooit van de vereniging in het Gentse. De laatste jaren heeft de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) samen met Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) naast de bestaande boskern flink wat gronden aangekocht voor bosuitbreiding en deels beplant.

"Dit is een reuzenstap vooruit in de realisatie van een mooi stadsrandbos voor alle Gentenaars", zegt projectleider Stefan De Brabander. Ook in 2018 zullen nog heel wat hectaren worden aangeplant met bomen en struiken. Zo is er op 4 maart een gezamenlijke plantactie van VLM, ANB en Natuurpunt. Daarbij wordt het eerste officiële "vrijwilligersbos" aangelegd.

De uitbouw van de Gentse groenpool Vinderhoutse Bossen is de laatste jaren op kruissnelheid gekomen. Via minister Joke Schauvliege (CD&V) heeft de Vlaamse Regering daartoe financiële middelen voorzien.

"Door deze aankoop van het grootste deel van het bestaande bos is de kern van de groenpool Vinderhoutse Bossen in natuurbehoudshanden. De aankoop vormt een belangrijke doorbraak en geeft de verdere uitbouw van de groenpool een groot elan", zegt Bart Vangansbeke (Natuurpunt).

Naast de subsidies die Natuurpunt ontvangt, moet de vereniging ook nog een stevige eigen bijdrage betalen. Giften voor de verdere uitbouw van de Vinderhoutse Bossen zijn van harte welkom op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588, met de vermelding Project Vinderhoutse Bossen nummer 6698.

bron: Belga