Na dood van wolvin Naya: Vlaming keert zich tegen jagers

Na dood van wolvin Naya: Vlaming keert zich tegen jagers

Het vermoeden dat wolvin Naya is gedood door jagers, geeft de jacht in Vlaanderen tegenwind. Sinds dat nieuws bekendraakte, hebben 400 Vlamingen - dubbel zoveel als normaal - nagevraagd hoe ze hun eigendom als jachtgrond kunnen laten schrappen. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen. "Daarnaast kregen we een heleboel tips over inbreuken op de jachtwetgeving", klinkt het bij Vogelbescherming Vlaanderen. Vogelbescherming Vlaanderen voert al enkele jaren actie voor correcte en transparante jachtplannen. Vlaanderen kleurt op de kaart, op de stedelijke kernen na, haast helemaal groen: hele dorpen met tuinen, parken, scholen, kerkhoven en recreatieterreinen staan daardoor ingekleurd als jachtgebied.

"Nochtans staat in artikel 7 van het jachtdecreet van 8 januari 2016 duidelijk vermeld dat het verboden is op andermans grond te jagen zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of zijn rechthebbende", zegt directeur Paul Van Daele.

"Op onze website staan de jachtplannen digitaal ter beschikking, met bovendien de mogelijkheid om ook de verantwoordelijke jager of wildbeheereenheid te contacteren. De kans bestaat dat een perceel foutief staat ingekleurd, maar bij een vermoeden daarvan wordt proactief contact opgenomen met de betrokken partijen om klaarheid te scheppen", reageert woordvoerder Maarten Goethals van Hubertus Vereniging Vlaanderen.

In totaal staat in Vlaanderen 933.021 hectare grond ingekleurd als jachtgebied - 3 procent minder dan in 2017.

bron: Belga