N-VA werkt aan veel strenger integratiebeleid

N-VA werkt aan veel strenger integratiebeleid

N-VA wil hoog inzetten op een veel strenger integratiebeleid. Dat blijkt uit een ontwerpnota die de Vlaamse onderhandelaars vandaag bespreken en die De Morgen kon inkijken. Meer dan ooit ligt de klemtoon op zelfredzaamheid voor nieuwkomers. Via een verplichte test moet voor N-VA ook de kennis van de Vlaamse canon aangetoond worden. De ontwerpnota waarvan sprake heeft de status van een voorlopig werkdocument waarover nog flink onderhandeld kan worden. Duidelijk is wel dat het inburgeringsbeleid, als het van N-VA afhangt, een scherpe bocht naar meer plichten en minder rechten zal maken, schrijft de krant.

Sinds 2004 voert Vlaanderen een beleid van verplichte inburgering voor nieuwkomers. Vijftien jaar later vindt N-VA het tijd voor een nieuwe fase, blijkt uit de nota: "met een sterke focus op onze pluralistische rechtsstaat, kennis van de Vlaamse canon en met aandacht voor de waarden van de verlichting".

De Vlaamse canon zal deel uitmaken van het inburgeringstraject, dat eindigt in een burgerschapstest. Ook het taalniveau moet dan via een centraal examen worden getest. Tot nu toe is enkel de deelname aan de inburgeringscursus verplicht, maar N-VA wil naar een verplicht examen. Wie niet slaagt, wordt beboet.

N-VA dringt er ook op aan dat Vlaanderen op basis van het gevolgd traject een proactief advies bezorgt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Op die manier zouden de verblijfsrechten van de nieuwkomer gekoppeld worden aan zijn inburgeringstraject. Daarnaast wil N-VA af van het "gratis inburgeringsbeleid": inburgeraars betalen een bijdrage voor hun inburgeringstraject en de bijhorende tests.

bron: Belga