N-VA slaat bodem uit nieuwe inleiding grondwet

N-VA slaat bodem uit nieuwe inleiding grondwet

De Kamercommissie herziening van de Grondwet buigt zich momenteel over de expliciete toevoeging van het begrip ‘neutraliteit' aan de grondwet. Eén van de pistes daarvoor is een nieuwe preambule, of inleiding, van de wettekst, met daarin een opsomming van onze waarden.

In een interview met La Libre Belgique schieten Hendrik Vuye en Veerle Wouters, grondwetspecialisten van N-VA, het idee bij voorbaat al af. "Zo'n preambule is in onze ogen een nutteloze oefening. Onze grondwaarden staan al in de grondwet en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens", aldus Vuye. "Bovendien zijn de termen ‘neutraliteit' en ‘laïciteit' te vaag." N-VA pleit voor een aanpassing van artikel 21 over de niet-inmenging van de staat bij de vrije organisatie van religies en kerken.

De uitlatingen zetten kwaad bloed bij MR-fractieleider Denis Ducarme. "Het verbaast me dat een partij als N-VA de neutraliteit niet steunt, want het is net een instrument dat ons beter wapent tegen fundamentalistische en sektarische standpunten en handelingen." Open Vld-fractieleider Patrick Dewael, die het debat mee op gang trok, reageerde afwachtend. "De scheiding van geloof en staat moet duidelijker in de grondwet, maar we gaan nog niet vooruitlopen op hoe dat dan precies moet gebeuren."

Foto Belga / R. Vanden Brugge