N-VA roept Brusselaars op zich af te zetten tegen "PS-cultuur die Brussel overwoekert"

N-VA roept Brusselaars op zich af te zetten tegen "PS-cultuur die Brussel overwoekert"

"De N-VA roept alle Brusselaars, ook de Franstalige, en alle politici op om zich af te zetten tegen de PS-cultuur die ons stadsgewest overwoekert en te gaan voor een modern en dynamisch stadsbeleid", zo luidt de nieuwjaarsboodschap van Brussels N-VA-fractievoorzitter Johan Van den Driessche. Hij reageert daarmee op de uitspraken van parlementsvoorzitter Charles Picqué (PS) eerder deze week op de Franstalige regionale zender BX1. Daarin stelt Picqué dat de Brusselse instellingen nog nooit zo bedreigd waren dan nu door de "anti-Brusselse partij N-VA". Die kan bij een verkiezingszege met andere partners de Brusselse instellingen blokkeren. "Ik zie niet in hoe de instellingen zonder communautaire vrede zouden kunnen werken", stelde hij.

Van den Driessche stelt dat de N-VA zich verzet "tegen die politici die gemaakt hebben wat Brussel vandaag is en waarvoor de PS door haar dominantie de voorbije 29 jaar de grootste verantwoordelijkheid draagt: een stadsgewest waar laxisme op domeinen als veiligheid, netheid, inburgering of werkactivering welig tiert" en "waar cliëntelisme, achterkamer- en postjespolitiek behoren tot de politieke cultuur".

"Partijen, zoals de PS, die zulk beleid tientallen jaren hebben gevoerd zijn de echte tegenstanders van dit gewest. Een gewest dat nochtans enorm veel mogelijkheden heeft, maar door wanbeleid dat potentieel nooit heeft kunnen benutten", aldus nog Van den Driessche. "Daar wil, als zij de gelegenheid daartoe krijgt, de N-VA komaf mee maken. Wij roepen daarom alle Brusselaars, ook de Franstalige, alsmede alle politici die dezelfde mening zijn toegedaan, op om zich af te zetten tegen die PS-cultuur die ons stadsgewest overwoekert."

bron: Belga