N-VA heeft wetsvoorstel klaar om Opvangwet te verstrengen

N-VA heeft wetsvoorstel klaar om Opvangwet te verstrengen

N-VA heeft een wetsvoorstel klaar om de Opvangwet verder aan te scherpen. Zo wil de partij dat het niet langer verplicht is opvang aan te bieden aan wie een meervoudige asielaanvraag indient of aan wie al in een ander Europees land asiel aanvroeg. Dat moet voor N-VA ook gelden voor asielzoekers met een Europese nationaliteit. Met de maatregelen wil ze de instroom in het opvangnetwerk terugdringen. "De Belgische Opvangwet van 2007 is goedbedoeld ruimhartig uitgewerkt, maar we moeten spijtig genoeg vaststellen dat deze wet door de vele misbruiken uitgehold is. Een realistische correctie dringt zich op", zeggen Kamerleden Theo Francken en Darya Safai. Daarbij voeren de N-VA'ers aan dat hogere instroom niet te lijf kan worden gegaan door steeds maar nieuwe plaatsen te openen. "Daarvoor ontberen zowel de nodige overheidsmiddelen als het draagvlak bij de bevolking".

Een eerste ingreep houdt in dat wie een meervoudige asielaanvraag indient, geen opvang meer zou krijgen. Volgens Safai zitten vandaag immers een pak asielzoekers in de opvang die al eerder geweigerd werden, maar daarna een nieuwe aanvraag indienden, vaak enkel en alleen met het perspectief om opnieuw opvang te krijgen.

Ook asielzoekers die al in een ander Europees land asiel aanvroegen, moeten voor N-VA uit de opvang worden geweerd. Dat zou volgens Safai niet alleen de druk op het opvangnetwerk verlichten, maar ook een ontradend effect met zich meebrengen. Een derde ingreep slaat op asielzoekers uit een andere EU-land. Francken voert aan dat die aanvragen bij voorbaat kansloos zijn, maar enkel dienen om te kunnen genieten van het opvangsysteem en de medische zorgen die daarmee gepaard gaan. "In tijden van tekort aan opvang moeten we harde keuzes durven maken", vindt Francken.

bron: Belga