N-VA en PVDA misnoegd om afwezige premier

N-VA en PVDA misnoegd om afwezige premier

De N-VA- en PVDA-fracties in de Kamer zijn misnoegd omdat premier Charles Michel vandaag niet kwam opdagen om op een aan hem gerichte vraag rond politiegeweld in Catalonië te antwoorden. "Ronduit beschamend", volgens N-VA-Kamerlid Sander Loones. Bovenaan de agenda van het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer stond vandaag een vraag van N-VA-Kamerlid Sander Loones over het recente politiegeweld in Catalonië. Die vraag was gericht aan de premier, maar die liet op het laatste moment weten niet aanwezig te zullen zijn. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) nam de honneurs in zijn plaats waar.

"De premier is al vier weken niet opgedaagd, en dat betreuren wij zeer", zei N-VA-fractieleider Peter De Roover. PVDA'er Raoul Hedebouw trad hem daarin bij. "Als er over zo'n belangrijk thema vragen worden gesteld, is het logisch dat de premier daarover geïnterpelleerd kan worden in het parlement." Hedebouw kreeg daarop luid applaus vanop de N-VA-banken. Ook elders in het halfrond klonk hier en daar applaus.

Geens herhaalde in zijn antwoord dat de Belgische regering oproept tot dialoog. Maar tegelijkertijd gaat het om een interne Spaanse aangelegenheid, zei hij. "Het is juist dat er zware betogingen zijn geweest die geleid hebben tot politie-interventies, maar het is niet gebruikelijk dat (Europese, red.) lidstaten op elkaars interne politieverhoudingen ingaan." De minister benadrukte dat als er gerechtelijke stappen worden ondernomen, die een zaak zijn van het Spaanse gerecht. "Maar er bestaat een mogelijkheid om in beroep te gaan, ook bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens."

Voor Loones volstaat dat antwoord niet. "In 2017 hadden we een premier die ergens voor stond, en die dat ook luid en duidelijk durfde verklaren", verwees hij naar een tweet van premier Michel uit 2017 waarin hij politiegeweld in Catalonië als eerste Europese regeringsleider openlijk veroordeelde. "Nu hebben we een toekomstig Europees Raadsvoorzitter en zien we dat al dat lef, die durf, gewoon verdwenen is. Wat we vandaag zien, is ronduit beschamend. Een premier die gewoon niet durft te antwoorden, niet durft op te komen voor de vrede in een lidstaat." Loones riep op de tweet van de premier uit 2017 massaal te delen. "Laten we de partijpolitiek opzij schuiven en samen een signaal sturen."

bron: Belga