N-VA Brussel: "Vlaamse regering mag betalen, maar inspraak is te veel gevraagd"

N-VA Brussel: "Vlaamse regering mag betalen, maar inspraak is te veel gevraagd"

N-VA Brussel is niet opgezet met het feit dat Vlaams minister van Brussel Sven Gatz (Open Vld) met de vinger naar N-VA wijst voor het afvoeren van het Brusseldecreet. De financiële steun moest volgens N-VA gepaard gaan met meer inspraak en dat werd door de Open Vld en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) niet aanvaard. Hierdoor loopt de VGC een jaarlijks groeipercentage van 3,5 procent en meer dan één miljoen euro mis. "Het lijkt erop dat Minister Gatz ten onrechte de zwarte piet probeert door te schuiven naar N-VA", stelt Vlaams parlementslid Karl Vanlouwe (N-VA).

Het bedrag van 50 miljoen euro dat vanuit Vlaanderen naar de VGC gaat, bestaat voor de helft uit een dotatie en voor de helft uit sectordecreten of subsidies. Alle afspraken, voorwaarden en doelstellingen hierover waren vastgelegd, maar de Raad van State oordeelde dat een dotatie onvoorwaardelijk is. De N-VA wilde het aandeel van de dotatie verkleinen en overhevelen naar de sectordecreten, maar zo zou de VGC een deel van zijn autonomie verliezen.

"N-VA heeft zich in dit dossier steeds soepel opgesteld en het compromis gezocht. We betreuren de manoeuvres om een belangrijk deel van de middelen aan de afspraken te onttrekken", verklaart Vanlouwe.

"Wij wilden de VGC-dotatie jaarlijks laten stijgen met 3,5 procent, gekoppeld aan meer inspraak vanuit de Vlaamse Regering over de besteding van die dotatie, maar dit werd geweigerd. De Vlaamse Regering mag dus wel betalen, maar inspraak is blijkbaar te veel gevraagd", besluit Vanlouwe.

bron: Belga