Muylle onderzoekt of leveranciers klanten voldoende inlichten over goedkopere contracten

Muylle onderzoekt of leveranciers klanten voldoende inlichten over goedkopere contracten

Minister van economie en consumenten Nathalie Muylle (CD&V) laat de Economische Inspectie onderzoeken of energieleveranciers hun klanten voldoende informeren over het bestaan van mogelijk goedkopere contracten. Volgens de CD&V-minister zijn leveranciers daartoe verplicht volgens een gedragscode met de sector uit 2017. De CD&V-minister reageert daarmee op het het onderzoek van energieregulator Creg waaruit blijkt dat 360.000 gezinnen jaarlijks 600 euro kunnen besparen door te kiezen voor een goedkoper energiecontract.

"Het is belangrijk dat consumenten zich bewust zijn van het bestaan van goedkopere opties", zegt Muylle. "Daarom zijn er in de laatste gedragscode voor de energiesector verschillende maatregelen voorzien om klanten meer duidelijkheid te geven over hoeveel ze betalen voor hun energie en over mogelijk goedkopere contracten. Ik laat nagaan of die gedragscode door alle aangesloten leveranciers correct wordt gevolgd."

De CD&V-minister wijst erop dat de gedragscode misschien geen wetgeving is, maar dat ze wel bindend is voor de ondernemingen die de code hebben ondertekend. "Meer nog, een onderneming die zich niet aan de code houdt, kan gesanctioneerd worden", aldus Muylle. De meeste energieleveranciers ondertekenden de gedragscode. In totaal is bijna 98 procent van de energiemarkt gedekt door de code.

bron: Belga