MR heeft twee onderwijsdossiers als voorwaarde voor regeringsdeelname Franse gemeenschap

MR heeft twee onderwijsdossiers als voorwaarde voor regeringsdeelname Franse gemeenschap

De MR schuift twee dossiers naar voren waarvan ze haar regeringsdeelname in de Franse gemeenschap van laat afhangen. Het gaat om een hervorming van het decreet dat de inschrijvingen in het secundair onderwijs in Franstalig België regelt en het decreet dat bepaalt welke diploma's nodig zijn om les te mogen geven. "Sinds 2007 heeft het Inschrijvingsdecreet alleen maar problemen veroorzaakt in de scholen. Het is zijn ambitie om tot een betere sociale mix te komen totaal voorbijgeschoten. Het heeft integendeel zelfs geleid tot een grotere dualisering", stelde MR-voorzitter Charles Michel. De liberalen willen dat er een selectiemechanisme in de plaats komt dat in twee fases werkt.

"Eerder dan software die vandaag de plaatsen verdeelt, is er nood aan menselijke input", aldus Michel. Indien nodig is het aan de directeurs om in dialoog te gaan met de ouders van wie de kinderen geen plaats kregen.

Een andere prioriteit is het decreet dat voorschrijft over welk diploma iemand moet beschikken om les te mogen geven. Dat kwam in 2014 tot stand met de steun van de MR, die toen in de oppositie zat. De tekst werd sinds hij in september 2016 in voege trad, niet overal op applaus onthaald. De noodzakelijke diploma's zijn preciezer omlijnd dan vroeger, wat de aanwerving door scholen heeft bemoeilijkt en - volgens de MR - het tekort aan leerkrachten in bepaalde klassen heeft vergroot.

"Dat wordt een prioriteit in geval van onderhandelingen met de MR", waarschuwde Michel.

bron: Belga