MR bereid stemplicht in vraag te stellen

MR bereid stemplicht in vraag te stellen

De Franstalige liberale regeringspartij MR (Mouvement réformateur) organiseert op 21 september een openbare vergadering om het einde van de stemplicht voor te stellen, bericht La Libre Belgique. "De stemplicht versterkt de zaak van het algemeen belang niet. Het versterkt in tegendeel de conservatismen", aldus Georges-Louis Bouchez, algemeen afgevaardigde van MR en ex-Waals Parlementslid, die aan de basis van het initiatief ligt. Bouchez is van oordeel dat de huidige stemplicht een voordeel toekent aan de PS in haar Luikse en Henegouwse bastions. Volgens hem zet het verplichte karakter verder sommige mandatarissen aan tot passiviteit, gezien ze zeker zijn van hun herverkiezing. De MR moet nog stelling nemen voor deze koerswijziging, die een herziening van artikel 62 van de Grondwet inhoudt.

bron: Belga