"Motor slaat aan, nu is het tijd voor de turbo"

"Motor slaat aan, nu is het tijd voor de turbo"

"Voor u staat een tevreden en hoopvolle minister-president", klonk het trots. "Tevreden omdat we na twee jaar van moeizame besparingen ons huiswerk op orde hebben. Hoopvol omdat we nu voluit kunnen beginnen investeren in de grote noden van onze samenleving. De motor slaat aan. Nu is het tijd voor de turbo". De toon van de Septemberverklaring was optimistisch. Toch was het niet makkelijk om de begroting in evenwicht te krijgen. Zo waren er enkele pijnlijke tegenvallers zoals de betalingen in de ziekenhuisfinanciering, bijgestelde economische cijfers en vervroegde negatieve afrekeningen van de federale overheid.

"Dankzij deze inspanningen creëren we nu bijkomende beleidsruimte, kunnen we nu investeren in ons sociaal en economisch weefsel en kunnen we nu de basis leggen voor groei", zei Bourgeois. Dus wordt er geïnvesteerd. Zo'n 100 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor schoolgebouwen en 40 miljoen euro voor het hoger onderwijs. Voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie trekt de regering 195 miljoen euro extra uit. Welzijn krijgt dan weer 132 miljoen euro extra.

Mobiliteit

Verder zet de regering extra in op mobiliteit, met een verbeterde fietsinfrastructuur, nieuwe tramlijnen en trams voor De Lijn, de Oosterweelverbinding en de vernieuwing van de Brusselse ring. Ondanks dat inkomsten uit de kilometerheffing lager waren dan verwacht wordt er 100 miljoen euro extra uitgetrokken voor wegeninfrastructuur. "Een nooit geziene verhoging van het budget", klopt de minister-president zich op de borst.

Om bedrijven competitiever te maken, wordt het budget voor loonkostverlagingen met 125 miljoen euro opgetrokken en komt er een specifieke premie voor langdurig werklozen.

Open samenleving

Natuurlijk kon de minister-president ook niet om het thema migratie en inburgering. "Nieuwkomers moeten duidelijk uitgelegd worden waar de open, vrije samenleving voor staat", zei Bourgeois. "Maar ook onze jongeren moeten we de fundamenten van onze samenleving beter uitleggen. We gaan voor een samenleving waar Sam, Samir en Samuel, Meryem, Myriam en Marie gelijke kansen krijgen en ze ook grijpen."

Niet onder de indruk

"Ik heb zitten luisteren naar een vergadering van een boekhoudersclub", stelt sp.a-voorzitter John Crombez fijntjes. Net zoals de andere oppositieleden is hij niet onder de indruk van de speech van Bourgeois. "Hij heeft hier weer veel gepraat, maar niet geantwoord op de vragen van de Vlamingen", vindt Groen-fractieleider Björn Rzoska. "De kleine investeringen waar Bourgeois naar verwijst zijn ruim onvoldoende. De regering blijft besparen, facturen naar de mensen sturen, en 'trek uw plan' zeggen tegen de mensen."