Molenbeek vraagt herziening financiering politiezone Brussel-West

Molenbeek vraagt herziening financiering politiezone Brussel-West

De gemeenteraad van Sint-Jans-Molenbeek heeft gisteren een motie van Jef Van Damme (sp.a) goedgekeurd waarin de federale en Brusselse regering gevraagd wordt de federale en regionale dotatie van de politiezone Brussel-West te herzien. Ook het tekort van meer dan 120 agenten in het effectieve kader van de politiezone moet op korte termijn opgelost worden. Eind vorig jaar raakte bekend dat de politiezone Brussel-West, met Molenbeek als belangrijkste gemeente, in 2017 verhoudingsgewijs de laagste federale dotatie van alle Brusselse zones krijgt. De gemiddelde federale dotatie bedraagt 96 euro voor heel België, maar voor de zone Brussel-West slechts 60 euro. Van Damme merkt op dat de federale dotatie sinds 2013 met amper 0,54 procent gestegen is terwijl de gemeentelijke dotatie in die periode met 4,38 procent toenam, ondanks de financiële moeilijkheden van de gemeenten uit de zone. De gewestelijke dotatie aan de zone lag in 2016 op 4,9 miljoen, waardoor de zone Brussel-West de minst goed gefinancierde zone van het gewest is.

Daarom vraagt de gemeenteraad een herziening van de zogenaamde "KUL-norm" voor de federale dotatie en een "aanpassing aan de nieuwe realiteit". Ook dient de regionale dotatie in het voordeel van de politiezone Brussel-West aangepast te worden. Voorts moet de historische onderfinanciering via de federale dotatie van stedelijke politiezones en de onevenwichten in Brussel weggewerkt worden. De motie dringt ook aan op het wegwerken van het tekort van meer dan 120 politieagenten in het effectieve kader van de zone.

bron: Belga