Mogelijks nieuwe doorbraak in behandeling van COVID-19

Mogelijks nieuwe doorbraak in behandeling van COVID-19

Het biotechbedrijf Synairgen testte SNG001 uit op gehospitaliseerde COVID-19 patiënten. Het geneesmiddel is gebaseerd op interferon beta, een eiwit dat het lichaam produceert wanneer het een virale infectie oploopt. Patiënten ademen het middel rechtstreeks de longen in dankzij een verstuiver.

De eerste resultaten van de klinische tests tonen volgens Synairgen aan dat de kans dat een COVID-19-patiënt in een ziekenhuis ernstig ziek wordt, en bijvoorbeeld een beademingsmachine nodig heeft, met 79 procent daalt.

Ademloosheid

Patiënten bleken twee tot drie keer meer kans te hebben zodanig te herstellen dat de longziekte geen weerslag op hun dagelijks leven had.

Bovendien duidden de tests op "zeer significante reducties" van ademloosheid bij patiënten die een behandeling met SNG001 kregen.

De gemiddelde tijd die de met het middel behandelde patiënten in het ziekenhuis doorbrachten, daalde met een derde, naar gemiddeld zes in plaats van negen dagen.

101 vrijwilligers

Synairgen testte het geneesmiddel uit op 101 vrijwilligers die in negen Britse ziekenhuizen waren opgenomen voor een infectie met het nieuwe coronavirus. De helft van hen kreeg SNG001, de andere helft een placebo.

De BBC waarschuwt dat deze bevindingen niet in een door peers nagelezen artikel in een vakblad zijn gepubliceerd en dat het bedrijf niet alle data heeft vrijgegeven.