MIVB-schoolabonnementen zijn razend populair dankzij nieuw jongerentarief

MIVB-schoolabonnementen zijn razend populair dankzij nieuw jongerentarief
Foto Belga

Brussels minister van mobiliteit Elke Van den Brandt is erg tevreden met die cijfers: «Jong geleerd is oud gedaan, ook als het gaat om de manier waarop je je door de stad verplaatst. We willen jongeren zo vroeg mogelijk laten proeven van de vrijheid en het gemak dat een MIVB abonnement hen biedt. Deze cijfers tonen aan dat een gerichte prijszetting echt een verschil maakt.»

Vanaf 1 februari 2022 gaat dit jongerentarief ook in voor niet-studerende jongeren tussen 18 en 24 jaar. De MIVB verwacht een gelijkaardig succes bij die doelgroep.

In maart besliste de Brusselse regering om scholieren, studenten, en jongeren tussen de 18 en 24 jaar een nieuw kortingstarief aan te bieden. De prijs zakte met 75%, van 50 euro per jaar naar 12 euro per jaar. Het jongerentarief moet jongeren overtuigen om voor het openbaar vervoer te kiezen wanneer het kan. Andere bestaande kortingen, zoals die voor 65-plussers of voor leefloners blijven behouden.

In 2019 maakten 24.447 jongeren gebruik van het scholierenabonnement. In 2020 waren dat er, ondanks de coronacrisis, 25.615. De enorme sprong die nu gemaakt wordt in vergelijking met 2020 (+40%) en 2019 (+46%) is voor Van den Brandt duidelijk het gevolg van het nieuwe voordeeltarief. De stijging van het aantal reizigers kan de MIVB dankzij de hoge investeringen vanuit het gewest opvangen. De MIVB vervoert jaarlijks ruim 400 miljoen reizigers.

Nieuwe tramlijnen

Het aanbod bussen, trams en metro’s breidt deze legislatuur uit, met 20% extra plaatsen op de bus, verschillende nieuwe tramlijnen, een nieuwe metrolijn, en de verhoogde frequentie van de metro, die om de anderhalve minuut zal gaan rijden in plaats van om de drie minuten tijdens de spits.