Misnoegde belastingambtenaren onderbreken Van Overtveldt in de Kamer

Misnoegde belastingambtenaren onderbreken Van Overtveldt in de Kamer

Ben twintigtal ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën hebben afgelopen namiddag in de Kamercommissie Financiën geprotesteerd. Ze vinden dat hun departement te weinig mensen en middelen heeft om naar behoren te kunnen werken. De actievoerders waren van de onafhankelijke vakorganisatie NUOD (nationale unie voor overheidsdiensten). Tijdens een uiteenzetting van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) haalden ze vanop de publieksbanken pamfletten boven waarin ze de minister vroegen om zijn ambtenaren niet te vergeten.

Lang duurde de actie niet. De veiligheidsdiensten van de Kamer zetten de actievoerders al snel buiten en de minister kon daarna verdergaan met zijn uitleg.

Volgens de actievoerders weigert de minister te luisteren naar de verzuchtingen van de ambtenaren. "Bij ongewijzigd aanwervingsbeleid zal er in 2022 geen enkele belastingcontrole meer mogelijk zijn", zegt Aubry Mairiaux, van NUOD. Volgens hem zijn bepaalde taken zoals het registreren van huurcontracten of de strijd tegen de fiscale fraude nu al bedreigd. Volgens de werknemersorganisatie zijn de aangekondigde aanwervingen bij de Bijzondere Belastinginspectie louter interne verschuivingen.

bron: Belga