Ministerrraad bereikt nog geen akkoord over lijst met grondwetsartikelen

Ministerrraad bereikt nog geen akkoord over lijst met grondwetsartikelen

De ministerraad is het vandaag nog niet eens geraakt over een lijst met grondwetsartikelen die voor herzien vatbaar worden verklaard. Het is nog niet duidelijk wanneer de regering hierover opnieuw samenkomt. Kamer, Senaat en regering moeten elk de artikelen van de grondwet aanduiden waarvan zij vinden dat die de volgende legislatuur gewijzigd mogen worden, als daar dan een tweederdemeerdheid voor gevonden wordt. Net voor de paavakantie keurde de Kamer een lijst met zowat veertig artikelen goed. De lijst die de Senaat vrijdag goedkeurde week licht af van de lijst van de Kamer.

De regering moet in de feiten finaal de knoop doorhakken. Premier Charles Michel zei al meermaals dat hij de lijsten van het parlement niet noodzakelijk zal overnemen en dat hij elk "communautair risico" wil vermijden. Coalitiepartner Open Vld wil dan weer dat de premier de wil van de meerderheid in het parlement respecteert.

bron: Belga