Ministerraad - Groen licht voor stemrecht voor Belgen in buitenland bij gewestverkiezingen

Belgen die in het buitenland wonen, zullen mogelijk binnenkort ook mogen stemmen bij de gewestverkiezingen. De ministerraad heeft daarvoor vrijdag zoals verwacht het licht op groen gezet. De meerderheid moet nu in het parlement op zoek naar steun bij de oppositie om aan de vereiste tweederdemeerderheid te geraken. Sinds 2003 mogen de Belgen die in het buitenland verblijven, deelnemen aan de verkiezing van het federaal parlement. De ploeg-Michel wil dat nu ook mogelijk maken voor de verkiezingen van de gewestparlementen. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) vindt dat een logische stap. "De gewesten en gemeenschappen hebben hetzelfde bevoegdheidsniveau als het federale niveau. Een van de grote bevoegdheden is onderwijs. Het is normaal dat de gezinnen daarover een woordje te zeggen hebben", aldus Reynders, die opmerkte dat het "zwaartepunt" van het federale naar de regio's beweegt.

Om de hervorming mogelijk te maken, is een tweederdemeerderheid nodig in de Kamer en een gewone meerderheid binnen elke taalrol. De huidige meerderheid komt aan 85 van de 150 zetels. Aan Vlaamse zijde stelt zich geen probleem. Aan Franstalige kant zijn het cdH en Ecolo voorstander van een uitbreiding van het stemrecht naar de gewestverkiezingen. De PS was daarentegen nooit voorstander. De Franstalige socialisten pleitten donderdag voor de oprichting van een kiesomschrijving van Belgen in het buitenland voor de federale verkiezingen. Expats zijn doorgaans geneigd centrum-rechts te stemmen.

Voor de aanpassing is een wijziging aan bijzondere wetten en gewone wetten noodzakelijk. De kiezers buiten onze landsgrenzen zullen worden toegevoegd aan de kieskring van hun laatste verblijfplaats in België, zoals dat bij de Kamerverkiezingen gebeurt. De stemming zal elektronisch gebeuren. Dat heeft onder meer te maken met het praktisch probleem om voor de verkiezingen voor het Brussels gewest een groot uitgevallen stembiljet op te sturen.

De wettekst verhuist nu voor advies naar de Raad van State.

bron: Belga