Minister Homans maakt middelen vrij voor strijd tegen extremistische propaganda

Minister Homans maakt middelen vrij voor strijd tegen extremistische propaganda

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) maakt 438.000 euro vrij om de strijd aan te gaan tegen extremistische propaganda. "De bedoeling is dat de propaganda die wordt verspreid door IS of soortgelijke groeperingen of individuen wordt bestreden en dat informatie en argumenten worden aangereikt om het extremistisch discours te weerleggen", zegt Homans vandaag. Na de verliezen in Syrië en Irak richt Islamitische Staat (IS) zich nu via zijn mediakanalen vaak tot 'Homegrown Terrorist Fighters', die men wil overtuigen om hier bij ons tot actie over te gaan.

"Vanuit de vaststelling dat het extremistisch discours op dit ogenblik heel luid klinkt en dat alternatieve stemmen te weinig worden gehoord, zet ik nu in op het betwisten en ondermijnen van deze extremistische boodschappen door het stimuleren van 'maatschappelijke tegenverhalen' of 'counter narratives'", zegt Homans.

Via verschillende projecten zullen burgers, lokale besturen, onderwijsinstellingen en middenveldorganisaties ondersteund worden om dergelijke boodschappen en tegenverhalen luider te laten klinken.

"De verschillende initiatieven die financieel ondersteund worden, zullen boodschappen verspreiden die extremistische propaganda ondermijnen en weerleggen. Dit zal gebeuren via lokale netwerken en bijeenkomsten maar ook via internet en sociale media, gezien het feit dat heel wat van de extremistische boodschappen via deze kanalen worden verspreid. Het is heel belangrijk dat de tegengeluiden van onderuit komen en niet rechtstreeks van de overheid. Daarmee bereik je de doelgroep beter", legt Homans uit.

bron: Belga