Minimaal één bezoeker per week in woonzorgcentra, Erika Vlieghe overweegt ontslag

Minimaal één bezoeker per week in woonzorgcentra, Erika Vlieghe overweegt ontslag

De coronacommissie van het Vlaams Parlement bereikte deze ochtend een akkoord tussen meerderheid en oppositie rond 95 aanbevelingen om een nieuwe coronapiek te vermijden. De bedoeling is dat de regering met die aanbevelingen nog voor de zomer aan de slag gaat.

De aanbevolen maatregelen werden unaniem goedgekeurd door de regeringspartijen N-VA, Open VLD en CD&V, en vanuit de oppositie door SP.A, Groen en Vlaams Belang. PVDA heeft geen stemrecht in de commissie, maar vond dat er te weinig plaats was voor kritiek op de aanpak in de opmerkingen van de commissie.

Wekelijks bezoek en kleurencodes

Meest opvallend zijn de aanbevelingen voor de woonzorgcentra, waar voor een andere aanpak gegaan wordt dan tijdens de eerste golf. CD&V, de partij van bevoegd minister Wouter Beke, wil één bezoeker per week voor iedere bewoner garanderen.

Ook stelt N-VA voor om met een systeem van kleurencodes (rood, oranje, groen) te werken, zoals die vanaf september ook in het onderwijs zullen gelden. Aan de hand van de kleuren kan bepaald worden of familie, mantelzorgers of vrijwilligers en huisartsen toegelaten worden in het woonzorgcentrum. Dit systeem moet vermijden dat het tot een volledige sluiting of opening komt.

Stock beschermingsmateriaal

Demente bewoners van woonzorgcentra moeten meer een aanpak op maat krijgen. Voor hen moet kamerisolatie ook zoveel mogelijk vermeden worden. Mantelzorgers moeten dan weer meer erkenning krijgen, hun activiteiten mogen bijvoorbeeld als een "essentiële verplaatsing" worden beschouwd.

De partijen pleiten tevens voor de aanleg van een stock van beschermingsmateriaal als maskers en schoren in alle woonzorgcentra. Verder komt er ook een rollende noodstock op Vlaams niveau waar die eerder al op federaal niveau bestond. "De Vlaamse overheid voorziet zelf in een strategische, rollende noodstock van drie bijkomende maanden die indien noodzakelijk kan ingezet worden over de Vlaamse zorgsectoren heen."

Griepvaccinatie

De contactopsporing moet meer lokaal worden ondersteund, vinden de partijen. Dat kan bijvoorbeeld via de huisartsen. En wat testen betreft, zouden zorgpersoneel en mantelzorgers zich kunnen laten testen in een "drive-through", een snelle testlocatie waar ze met de wagen door kunnen rijden.

De coronacommissie beveelt verder aan dat álle risicopatiënten en alle 65-85-plussers gevaccineerd worden tegen de (gewone) griep, waarmee het advies van de Hoge Gezondheidsraad wordt gevolgd. Dit zou de druk op de huisartsen in de herfst en de winter moeten verlagen.

Structurele voorstellen

De partijen willen ook enkele dingen eenvoudiger, zoals de complexe organisatiestructuur. "Verminder het aantal werkgroepen en comités, taskforces etc." klinkt de niet mis te verstane boodschap. De communicatie van de woonzorgcentra aan het Agentschap voor Zorg en gezondheid moet tevens beter. Voor dat laatste zou er een "cel crisiscommunicatie" in het Departement Welzijn worden opgericht.

Voor het zorgpersoneel zouden opleidingen worden voorzien rond hygiëne en infectiepreventie, “ook buiten de crisis" en inclusief voor het logistiek personeel.

Ontslag Erika Vlieghe

Voorzitter van het corona-exitpanel (GEES) Erika Vlieghe overweegt intussen haar ontslag. Reden is een conflict met Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Die suggereerde in een interview met VTM Nieuws donderdagavond dat Vlieghe akkoord ging met alle beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, en daarmee ook met de beslissing om het toegestane aantal contacten op vijftien te houden. Volgens Vlieghe heeft zij echter duidelijk gemaakt dat ze net als de andere experten de sociale bubbel wilde verkleinen naar tien personen.

Vlieghe noemt de uitspraak van Jan Jambon "compleet onaanvaardbaar". Als de politieke communicatie op dat elan verdergaat, overweeg ik om ermee op te houden (..) Ik ben niet het schaamlapje voor de politiek.” Jan Jambon zou zich intussen al wel bij haar verontschuldigd hebben. Zijn woordvoerder gaf aan dat Jambon zich in het interview misschien onvoldoende genuanceerd had uitgesproken.