Minder vrouwen aan top Vlaamse overheid

Minder vrouwen aan top Vlaamse overheid

Sinds het begin van de legislatuur in 2014 is het aantal vrouwen met een topfunctie binnen de diensten van de Vlaamse overheid (zonder strategische adviesraden) gezakt van 24 naar 21 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Ingrid Pira (Groen) heeft opgevraagd bij minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) en waarover Het Laatste Nieuws en De Morgen schrijven. Een opmerkelijke daling, want deze regering krikte het streefcijfer net op van 33 naar 40 procent, te behalen tegen 2020. "Er gebeurt dus net het omgekeerde van wat minister Homans beweert na te streven. Haar beleid werkt helemaal niet", zegt Pira. Diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva erkent de achteruitgang. "Vorig jaar al heb ik aan de alarmbel getrokken. Uit het regeerakkoord bleek dat enkele entiteiten waar vrouwen aan het hoofd stonden, zouden wegvallen. Met de diversiteitscel hoopten we dat er toch vrouwelijke topambtenaren zouden worden benoemd, maar bij de elf procedures in deze legislatuur is dat maar twee keer gebeurd. Terwijl vroeger één functie op de vier werd ingevuld door een vrouw, blijft dat nu hangen op 18 procent. Als de regering het vooropgestelde streefcijfer wil halen, zullen alle toekomstige topfuncties naar vrouwen moeten gaan."

Een van de oorzaken van het lage cijfer vrouwen aan de top, is dat te weinig vrouwen solliciteren voor een topfunctie. "Een teken dat we vrouwen onvoldoende bereiken en sommige topjobs niet aantrekkelijk lijken", zegt Homans. Ze wijst erop dat de Vlaamse regering topvacatures 'actiever' bekendmaakt bij het bestaande vrouwelijke personeel, in de hoop zo meer kandidaturen te ontvangen.

bron: Belga