Minder ongevallen in Brussel met trams en voetgangers of fietsers

Minder ongevallen in Brussel met trams en voetgangers of fietsers

Het aantal ongevallen in Brussel met een tram enerzijds en voetganger of fietser anderzijds is het voorbije jaar verder gedaald. Dat blijkt uit cijfers van vervoersmaatschappij MIVB. Nochtans rijden er alsmaar meer trams rond. Het aantal ongevallen waarbij een tram en een fietser betrokken zijn, daalde tussen 2017 en 2018 van 17 naar 15, of een daling met ruim 11 procent. Daarnaast waren er in 2018 39 ongevallen met een tram en voetganger, tegen 45 in 2017. Dat is een daling met ruim 13 procent. Het voorbije jaar vond geen enkel dodelijk ongeval plaats met een tram, aldus de MIVB. Ook in 2017 was er al daling, maar minder groot.

Nochtans rijden er steeds meer trams rond in de Brusselse straten: het aantal ritten steeg het voorbije jaar met bijna 10 procent tot 165,5 miljoen, terwijl ook het aantal afgelegde kilometers toenam, met 1 procent tot 15,2 miljoen km.

De Brusselse vervoersmaatschappij is tevreden met de daling van het aantal ongevallen, maar blijft oproepen om aandachtig te zijn wanneer een tram nadert. Deze week lanceert ze daarom haar jaarlijkse preventiecampagne, met de slogan: "Ook al hoor je de tram niet, zorg dat je hem ziet".

"De campagne is niet alleen op voetgangers en fietsers gericht, maar ook op de gebruikers van nieuwe zogenaamde micromobiliteit (steps, monowheels,...). Zij kunnen niet altijd goed het gevaar inschatten wanneer ze de voorrangsregels voor de tram niet respecteren, of niet aandachtig zijn bij het naderen of kruisen van een tramlijn", stelt Amal Kammachi, risk & safety manager bij de MIVB, die erop wijst dat de tram altijd voorrang heeft. Daarnaast bestaat er ook een risico op evenwichtsverlies wanneer men langs de tramsporen rijdt, of maakt men gebruik van oortjes of de smartphone zodat men de aankomende tram niet hoort of ziet. "Deze voorbeelden tonen aan hoe belangrijk het is om iedereen te blijven informeren en sensibiliseren zodat het aantal ongevallen afneemt."

bron: Belga