Minder loon voor afwezige Kamerleden

Minder loon voor afwezige Kamerleden

Kamerleden zullen binnenkort ook een deel van hun vergoeding kwijtspelen indien ze onvoldoende aanwezig zijn in de commissievergaderingen. Dat plenaire Kamer heeft daarvoor vandaag unaniem het licht op groen gezet. Kamerleden kunnen vandaag al een sanctie oplopen indien ze te vaak hun kat sturen naar de plenaire vergaderingen op donderdag. De Kamer wil nu ook zo'n regeling indienen voor wie te vaak afwezig blijft in de commissievergaderingen. Daar gebeurt het leeuwendeel van het parlementaire werk, weliswaar zonder veel media-aandacht.

Het parlement wil door de aanpassing komaf maken met collega's die enkel op donderdag naar de Kamer afzakken om te stemmen en zo een sanctie te ontwijken. Daarom geldt voortaan dat de vergoeding volledig wordt toegekend indien het Kamerlid minstens 80 procent van de zittingen heeft bijgewoond van de plenaire vergaderingen en de commissies waarvan het vast lid is. Wie minder aanwezig is, verliest een deel van de vergoeding.

Volgens Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) wijzigt de tekst niets aan het probleem van de "fantoomparlementsleden". Hij merkt op dat Kamerleden zich in de commissie nog steeds kunnen laten vervangen door een fractiegenoot, maar dan wel als aanwezig worden genoteerd. "Het probleem van Elio Di Rupo en Bart De Wever die op donderdag enkel komen stemmen wordt hiermee de wereld niet uit geholpen", aldus Vuye.

Daarnaast zette de Kamer het licht op groen voor een aantal aanpassingen die voortkomen uit de werkgroep politieke vernieuwing. Het gaat onder meer over de invoering van een lobbyregister, die eveneens quasi unanieme steun kreeg.

bron: Belga