Minder dodelijke ongevallen aan overwegen

Minder dodelijke ongevallen aan overwegen

Overal en altijd aandachtig zijn. Het is een raad die je best opvolgt als je je in het verkeer begeeft, maar eens te meer van tel is als je in de buurt van een overweg woont. Uit cijfers van spoorwegnetbeheerder Infrabel blijkt dat de meeste ongevallen aan een overweg veroorzaakt worden door mannelijke buurtbewoners met een voertuig in de spits.

In totaal deden zich in 2016 45 accidenten voor aan kruisingen tussen een straat en treinsporen. Het gemiddelde is 51. Bij die ongevallen vielen vier doden, zeven minder in vergelijking met 2015. Het aantal gewonden verviervoudigde tot acht.

Volg de verkeersregels

Volgens Infrabel is 85% van de incidenten te wijten aan chauffeurs die de regels niet respecteren. Het gaat hierbij om bestuurders die bijvoorbeeld slalommen tussen de slagbomen of vast komen te staan op de sporen door onder andere druk verkeer. Zo'n 15% is te wijten aan de weersomstandigheden. Een laagstaande zon zorgt vaak voor gevaar.

"Het niet respecteren van de verkeersregels blijft de hoofdoorzaak. Dat is levensgevaarlijk en vormt een echt sociaal-maatschappelijk probleem", aldus Frédéric Petit van Infrabel. De ongevallen zorgen ook voor vertragingen op het spoor, gemiddeld twee uur per dag.

Het Belgische spoornet telt 1.751 overwegen, waarvan 1.528 publieke. Sinds 2005 zijn er 300 afgeschaft. "Waar het kan, wil Infrabel ze zoveel mogelijk vervangen door een brug, tunnel, parallelweg of fietspad", klinkt het. Op plaatsen waar dat niet kan, investeert het in de vernieuwing, aanpassing en het onderhoud ervan.