Minder dan de helft chauffeurs De Lijn op de baan in Limburg

Minder dan de helft chauffeurs De Lijn op de baan in Limburg

In de provincie Limburg is de dienstverlening van De Lijn voor de derde dag op rij sterk verstoord. De directie meldt dat 40 pct van de Limburgse chauffeurs op de baan is, volgens de directie gaat het om chauffeurs van de onderaannemers. "We betreuren dat de actie wordt voortgezet: een akkoord lag dinsdagavond binnen handbereik", aldus de directie in een persbericht. Reizigers kunnen op verstoring.delijn.be terecht voor een lijst met de getroffen lijnen. Daar vinden ze ook een attest voor school of het werk. Later vandaag leggen de vakbonden de voorstellen van de directie voor aan hun achterban. Gisteren hebben de bonden na vijf uur onderhandelen de tafel zonder akkoord verlaten. Volgens de vervoersmaatschappij lag een overeenkomst over vijf punten binnen handbereik.

De directie meent dat het plan dat ze heeft voorgelegd "zo goed mogelijk tegemoetkomt aan de vragen van de chauffeurs". Zij kloegen over de rij- en rusttijden en de werkdruk. Voor dat laatste belooft de directie "door de nodige aanwervingen en een verzuimbeleid op maat" het personeelstekort weg te werken. Daarnaast zegt De Lijn ook te willen werken aan de gelijkwaardigheid van de chauffeurs van De Lijn en de exploitanten, een zorg die aangekaart werd door de pachters.

Er is voorlopig geen nieuw overleg gepland, maar het bedrijf zegt bereid te blijven voor dialoog.

bron: Belga