Millennials blijven steeds meer weg van supermarkten

Millennials blijven steeds meer weg van supermarkten

Misschien ligt het aan onze smartphoneverslaving of is het gewoon gemakzucht, maar een ding is zeker: je zal steeds minder millennials in supermarkten vinden. De jongvolwassenen kiezen steeds meer voor aan huis geleverde maaltijden of voor een bezoekje aan een restaurant.

Uit gegevens die opgevraagd zijn door The Atlantic blijkt dat de Amerikaanse 25- tot 34-jarigen in 2014 gemiddeld 47% van hun voedselbudget uitgaven buiten de muren van een supermarkt. Zo'n 20 jaar geleden was dat bijna 10% minder.

Andere generaties volgen

Als de gegevens over meerdere jaren bekijkt, zie je dat het niet een plotse stijging is. De uitgaves aan restaurantbezoeken zijn de laatste twee decennia gestaag aan het toenemen. Enkel de financiële crisis zorgde voor een dipje, maar de toename nu groeit gewoon naar het niveau toe van voor 2005.

De trend die de millennials volgen zal in de toekomst ook gevolgd worden door de oudere generaties. Nu al vertonen ze hetzelfde patroon. Bij de 35- tot 44-jarige zijn de uitgaves gestegen naar 44%, bij de senioren is het aandeel geklommen naar 39%.