Militairen nog minstens tot 15 april in het straatbeeld

De ministerraad heeft beslist de inzet van militairen voor bewakingsopdrachten in het kader van de terreurdreiging te verlengen tot 15 april. Dat gebeurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. De inzet van de militairen gebeurt in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten. Na het advies van het Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid en door het behoud van het algemene dreigingsniveau 3 besliste de ministerraad om de inzet van 1.000 militairen, waarvan maximaal 740 op straat, te behouden en de periode voor een maand te verlengen vanaf 5 maart 2016.

Omdat de ministerraad de komende drie weken niet bijeenkomt heeft de regering uitzonderlijk beslist om de huidige inzet van de militairen te verlengen tot 15 april.

bron: Belga