Militairen blijven nog zeker tot oktober op straat

Militairen blijven nog zeker tot oktober op straat

De ministerraad heeft vandaag beslist om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten. Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) voerde op 20 augustus 2019 een nieuwe dreigingsanalyse uit. Het dreigingsniveau werd behouden op niveau 2. Daarnaast blijft dreigingsniveau 3 van kracht voor een aantal potentiële doelwitten.

De ondersteuning door Defensie blijft op maximum 550 militairen voor een periode van een maand, van 3 september tot 2 oktober 2019. In dat aantal is ook rekening gehouden met een reservecapaciteit die onmiddellijk inzetbaar is.

De operatie "Vigilant Guardian" ter versterking van de federale politie loopt sinds januari 2015. Na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek op 22 maart 2016 werden tot 1.800 militairen gemobiliseerd. Nadien werd de maximumcapaciteit geleidelijk afgebouwd tot 550. Uit cijfers van eind juli blijkt dat er 415 militairen daadwerkelijk worden ingezet.

bron: Belga