Michelle Martin buiten vervolging gesteld voor bedrieglijk onvermogen en zwartwerk

Michelle Martin buiten vervolging gesteld voor bedrieglijk onvermogen en zwartwerk

Michelle Martin, de ex van kindermoordenaar Marc Dutroux, zal niet voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen voor bedrieglijk onvermogen en zwartwerk. Dat meldt het parket van Namen. De raadkamer oordeelde dat de feiten van bedrieglijk onvermogen verjaard zijn en sprak een buitenvervolgingstelling uit in het dossier zwartwerk. Het onderzoek draait onder andere rond bedrieglijk onvermogen: Martin verwierp in 2001 de nalatenschap van haar moeder. Zo zorgde zij ervoor dat het vermogen niet naar de slachtoffers kon gaan, maar wel naar haar eigen kinderen. Ze zou haar onvermogen zelf georganiseerd hebben, een misdrijf waarop tot twee jaar cel en een boete van 12.500 euro staat.

De vader en broer van Eefje Lambrecks, een van de slachtoffers van Marc Dutroux, dienden in 2012 een klacht in tegen Martin. Maar het parket had gesteld dat de feiten al verjaard waren op het moment dat de klacht werd ingediend, omdat ze meer dan tien jaar oud waren.

Michelle Martin werd daarnaast ook beschuldigd van zwartwerk. De burgerlijke partijen waren van mening dat ze voor haar werk in het klooster van Malonne, waar ze net na haar vrijlating terecht kon, in het zwart werd betaald. In die zaak had het parket de buitenvervolgingstelling gepleit, omdat het vond dat er enkel sprake was van een dienstverlening aangezien Martin geen geld ontving als tegenprestatie voor haar werk.

De burgerlijke partijen kunnen nog in beroep gaan.

bron: Belga