«Meten van werkvermogen vermindert burn-outs»

«Meten van werkvermogen vermindert burn-outs»

Aan de vooravond van 1 mei presenteert Groen een actieplan voor werkbaar werk. Onder meer door het werkvermogen van elke werknemer jaarlijks te meten, wil de partij het toenemende aantal burn-outs terugdringen en de stress verminderen.

Bijna twee op drie werknemers (64%) kampt in ons land met stress. Dat aandeel lag in 2010 nog op 54%, blijkt uit onderzoek van Securex. Bovendien wordt één op vijf geconfronteerd met een burn-out.

Omdat we bovendien langer zullen moeten werken, wil Groen inzetten op werkbaar werk. Het aandeel werknemers met een werkbare job stabiliseert sinds 2007 rond de 54%, waardoor de werkbaarheidsgraad van 60% tegen 2020 een utopie wordt. Daarom komt Groen nu, daags voor de Dag van de Arbeid, met een vierledig actieplan.

Work Ability Index

Het meest opvallende voorstel is om het werkvermogen van werknemers jaarlijks te meten. «De Vlaamse regering schaft de Work Ability Index (WAI) af», stelt partijvoorzitter Meyrem Almaci. «Nochtans wordt dat instrument al jarenlang succesvol ingezet in Finland, Nederland, Duitsland en Oostenrijk.»

De WAI geeft de balans aan tussen de persoonlijke capaciteiten en de werkvereisten. «Zo is bij de ene werknemer de combinatie werk-privé problematisch, terwijl bij de andere het werk zelf niet langer is aangepast, bijvoorbeeld door ouderdom.» De index voorspelt ook ziekteverzuim, arbeidsongschiktheid en vroegtijdige pensionering.

Sectorcao's

Verder wil Groen het jaarlijkse functioneringsgesprek aanwenden om het werk echt te hertekenen op maat van de werknemer. De partij pleit ook voor het systematisch afsluiten van sectorcao's over slimmer werken en wil dat sectorfondsen bedrijven ondersteunen.

Tot slot streeft Groen ernaar dat werknemers hun job beter kunnen bepalen in de tijd. Wie op een zeker ogenblik meer, minder of flexibelere uren wil werken, moet die mogelijkheid krijgen.

Sociale partners

In een reactie ontkent Vlaams minister voor Werk Philippe Muyters (N-VA) dat de regering de Work Ability Index afschaft. «Dat zou moeilijk zijn, want die is er nooit geweest», countert hij. «Onze administratie heeft onderzocht of het nuttig is om de ‘buitenlandse' WAI te vertalen naar Vlaanderen. Maar de sociale partners stonden er uiteindelijk niet achter.»

Verder wijst Muyters op verschillende initiatieven rond werkbaar werk. «We sensibiliseren werkgevers en arbeidsmarktintermediairen met brochures. Bovendien hebben we het thema voor het eerst op de sectorale sociale agenda's gebracht.» (ma)