Met een tattoo vind je gemakkelijker werk

Met een tattoo vind je gemakkelijker werk

De University of Miami Business School ondervroeg 2.046 Amerikanen over hun tatoeages, jobervaringen, inkomen, levensstijl en achtergrond. Daaruit bleek dat 37% van de vrouwen een tattoo had en 23% van de mannen. De wetenschappers besloten dat tatoeages niet gekoppeld konden worden aan tewerkstelling, discriminatie of een lager inkomen.

Gemakkelijker werk

Ook het aantal tatoeages maakt geen verschil. Bijzonder is zelfs dat wat inkt op het lichaam positief kan zijn volgens de studie. Vooral bij de mannen was er een stijging (7.3%) in tewerkstelling te zien. Bij vrouwen was er geen verschil te merken tussen getatoeëerden en niet-getatoeërden.

Onderzoekers benadrukken dat discrimineren tegenover tatoeages ervoor zorgt dat het aantal kandidaten verkleint en daardoor de kwaliteit van sollicitanten naar omlaag gaat.

Verandering

De studie toont een opvallend resultaat in vergelijking met 2006. Toen concludeerde een onderzoek dat 80% van de human resources managers een negatieve attitude had tegenover tattoos. Dat idee is nu dus verleden tijd.