Met deze test kan je te weten komen hoelang je nog te leven hebt

Met deze test kan je te weten komen hoelang je nog te leven hebt

Onderzoekers beweren dat ze een manier gevonden hebben om te voorspellen hoe groot het risico is dat een persoon zal sterven in de komende vijf jaar. Het is geen methode waarbij een arts je moet onderzoeken of waarbij je fysieke testen moet uitvoeren. Ze maken gewoon gebruik van een simpele vragenlijst.

De 'Ubble'-vragenlijst stelt vragen over onderwerpen zoals je rookgewoonten en je medische geschiedenis, maar ook meer verrassende onderwerpen zoals de snelheid waaraan je wandelt, je houding ten opzichte van je eigen gezondheid en de hoeveelheid wagens die je bezit, komen aan bod.

Op basis van de antwoorden kunnen de onderzoekers berekenen hoe groot de kans is dat je in de komende vijf jaar het loodje legt. Bovendien geven ze ook de gemiddelde leeftijd weer waarop een persoon dezelfde kans op sterven heeft als deze die jij te zien kreeg.

De onderzoekers waarschuwen voor de interpretatie van de resultaten. Ze zeggen dat het publiek het niet als een "deterministische voorspelling" mag zien. De bedoeling van de test is dat mensen zelf hun gezondheid en hun sterftekans kunnen inschatten zonder naar een laboratorium of een huisarts te moeten stappen.

Dus, diegenen die geen tijd of zin hebben om richting een ziekenhuis of een huisartsenpraktijk te stappen, kunnen hier zien wat hun gezondheid hen te zeggen heeft. Let wel, de test is enkel toegankelijk voor mensen tussen de 40 en de 70 jaar.