"Mensen die vaak frisdrank drinken, sterven vroeger"

"Mensen die vaak frisdrank drinken, sterven vroeger"

De cijfers, die werden gepubliceerd in JAMA Internal Medicin, stelden een toename in sterfte aan hart- en vaatziekten vast onder degenen die kunstmatig gezoete frisdranken dronken. Er was ook een toename in sterfte aan stofwisselingsziekten van degenen die frisdrank met suiker dronken.

Geen uitsluitsel

Het onderzoek toont een verband aan, maar enkele nuances zijn belangrijk. Het betekent niet automatisch dat frisdrank drinken de oorzaak is voor een vroegere dood. De onderzoekers hebben wel hun best gedaan om het verband zo zuiver mogelijk te laten zijn, door invloeden als opleiding, roken, alcohol en andere leefstijlfactoren zoveel mogelijk weg te filteren.