"Mens kan klimaat- verandering tegengaan"

"Mens kan klimaat- verandering tegengaan"

Het doel van de studie was de ontwikkeling van een nieuw klimaatmodel, eentje waarin de effecten van het menselijk gedrag op het klimaat gemeten worden. Het gedrag werd nauwgezet bijgehouden aan de hand van concrete maatregelen die de respondenten nemen in hun leven. Hebben ze zonnepanelen in huis? Of nemen ze bewust het openbaar vervoer? Dat soort zaken werd zorgvuldig gemonitord.

"Het is cruciaal om meer inzicht te krijgen in hoe mensen denken over de klimaatverandering en hoe ze daarop reageren", legt hoofdauteur Brian Beckage uit op Scientias.nl. "Dat is namelijk de sleutel tot het inperken van de toekomstige klimaatverandering".

Psychologie en klimaat

In het nieuwe model worden er twee wetenschappen gecombineerd: sociale psychologie en klimaatwetenschap. Zo is het mogelijk om in kaart te brengen hoe menselijk gedrag verandert als reactie op extreme klimaatgebeurtenissen en hoe die gedragsveranderingen op hun beurt invloed hebben op de wereldwijde temperatuurstijging. Wanneer mensen bijvoorbeeld zonnepanelen installeren of vaker het openbaar vervoer gebruiken, heeft dit invloed op de uitstoot van broeikasgassen. En dat verandert dan weer de wereldwijde temperatuur én de frequentie van extreme weerfenomenen.

Ingrijpende veranderingen

"Het is gemakkelijk om te denken dat de mens de temperatuurstijgingen niet kan tegengaan", zegt co-auteur Louis Gross. Maar toch strookt dat idee volgens de wetenschapper niet met de realiteit. Ingrijpende veranderingen zoals het isoleren van huizen of het kopen van een hybride wagen hebben verreweg het meeste impact op de uitstoot van broeikasgassen. Kleine veranderingen, zoals de thermostaat een graadje later zetten of minder kilometers met de auto rijden, hebben minder effect.

Verschil van 3,2 graden Celsius

Voor hun onderzoek gebruikten de auteurs een basisklimaatmodel waarbij ze vertrokken vanuit een wereldwijde temperatuurstijging van 4,9 graden Celsius in het jaar 2100. Van daaruit berekenden ze de invloed van het menselijke gedrag op die stijging. In het meest gunstige geval zal de temperatuur met 3,4 graden Celsius stijgen tegen het jaar 2100. Die gunstig slaat dan op een situatie waarin er veel maatregelen genomen worden om de klimaatverandering tegen te gaan. Gebeurt dat niet, dan kan het weleens zijn dat de temperatuur met 6,2 graden Celsius stijgt.

"We weten niet altijd wat de beste manier is om iets aan de klimaatverandering te doen", legt wetenschapster Katherine Lacasse uit. "Als er echter vanuit de overheid een beleid komt dat helpt om ingrijpende veranderingen te creëren, kan dat mensen een duwtje in de rug geven om wel bewuster te kiezen voor een duurzame levensstijl", aldus Lacasse.