Meeste Nederlanders zijn niet religieus

Meer dan de helft van alle Nederlanders is niet bij een religieuze groep aangesloten. Dat is voor het eerst, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2016 zag precies de helft zichzelf als religieus. In 2012 rekende nog 54 procent zich tot een religieuze groepering en was dus een minderheid niet-gelovig. Volgens het CBS is bijna een kwart van de Nederlanders rooms-katholiek. Een op de zeven is protestant en een op de twintig is moslim. De resterende 6 procent rekent zichzelf tot de andere religies, zoals jodendom, boeddhisme en hindoeïsme.

Veel zijn geen trouwe kerkgangers, blijkt ook uit het onderzoek. Meer dan driekwart van alle Nederlanders gaat zelden of helemaal nooit naar een kerk, moskee, synagoge of tempel. Vooral katholieken keren de mis de rug toe. Gereformeerden gaan het vaakst naar de kerk. Bij protestanten en moslims is het preekbezoek stabiel.

Uit het onderzoek blijkt verder dat ouderen geloviger zijn dan jongeren en dat vrouwen meer bezig zijn met religie dan mannen.

bron: Belga